Dr. Boros László ügyvéd vagyok, az Ingatlan Paletta Eger társtulajdonosa, a Boros Ügyvédi Iroda tulajdonosa.


Ügyvédként már több ezer, ingatlanokkal kapcsolatos ügyletet bonyolítottam le.

Jogosult vagyok a Takarnet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (www.takarnet.hu) használatára, így földhivatali ügyfélfogadási időn kívül  is be tudom szerezni a szerződéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat.

Az eladással, vétellel, ajándékozással és egyéb szerződésekkel kapcsolatban tájékoztatást adok az adózásról és az illetékről.

Nemcsak a földhivatali (és ha szükséges, az ingatlanok tehermentesítésével kapcsolatos, a gyámhivatali, stb.) ügyintézést vállalom, de végigkövetem az ügyletet annak befejezéséig: figyelemmel kísérem a határidőket és felhívom az ügyfelek figyelmét az esetleg elmulasztott jognyilatkozatok megtételére, ellenőrzöm, hogy a szerződés alapján rendben megtörtént-e a tulajdonosváltozás átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban, és segítek bármilyen felmerülő probléma megoldásában. Az igényeknek megfelelően online  szerződéseket is kötök.


Elérhetőségeim:

+36 30 967-4238

info@borosugyvediiroda.hu

www.borosugyvediiroda.hu